Hvordan er ditt innemiljø?

Nyere forskning viser at det er svevestøvet som idag er den mest helsefarlige luftforurensningen.Fra hele verden kommer det resultater som viser at det er klar sammenheng mellom svevestøv og sykdom.
Verdens Helseorganisjon, WHO, setter nå ikke en nedre grense for hvor mye svevestøv som bør aksepteres, fordi at for utsatte grupper vil enhver svevestøvforurensning gi redusert helse.

Subscribe to Elektrofilter-Vest AS - elektrostatisk rensing, inneklima, luftrensere, aircondition, varmepumper RSS